Bele Arkade

Večstanovanjska stavba Bele Arkade z 22 stanovanji in 3 poslovnimi prostori v pritličju predstavlja samostojno stavbno enoto, locirano v neposredni bližini že zgrajenih večstanovanjskih stavb vzdolž Okrogarjeve ulice. Načrtovana je v skladu z visokimi bivanjskimi standardi, kot nizka stanovanjska stavba ob mirni ulici s poudarjeno vzdolžno dimenzijo, ki se kaskadno dviga proti terasni etaži in ga na jugu zaključuje odprti bivalni prostor.

V pritličju in treh nadstropnih etažah, ki jih povezujeta dve komunikacijski jedri z dvoramnim stopniščem in dvigalom, so zasnovana funkcionalna stanovanja različnih velikosti ter tri enote za poslov- no dejavnost (storitvene oz. gostinske namembnosti). Pritlična stanovanja imajo atrije, stanovanja v etažah pa lože ali večje terasne površine, ki predstavljajo dodatno bivanjsko kvaliteto.

Pomemben vidik pri načrtovanju predstavlja dejstvo, da je stanovanje dom in da mora lastnikom zagotavljati vse, kar je za prijetno bivanje potrebno. Posamezne stanovanjske enote so zasnovane racionalno. V kletni etaži so prostori namenjeni shrambam, kolesarnici, skladišču za poslovne prostore in tehničnim prostorom ter prostoru za čistila. Parkirne površine so urejene na nivoju zunanje ureditve. Na voljo so tudi dodatna parkirna mesta, ki so zgrajena v okviru zunanjih parkirnih mest na severni strani stavb in v naselju Med češnjami.
 

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost stavbe je dosežena s kakovostnim ovojem stavbe, z okni z dobro 3-slojno zasteklitvijo in vgrajenimi prezračevalnimi napravami z rekuperacijo, ki odvzemajo toploto odpadnemu zraku in jo vračajo v prostor, s tem pa zmanjšujejo potrebno energijo za ogrevanje. Stanovanjski blok je preudarno načrtovan z izbranimi materiali in z upoštevanjem visokih zahtev glede energijske  učinkovitosti. Tehnologija objekta sledi razvojnim smernicam, hkrati pa zagotavlja relativno enostavno upravljanje in vzdrževanje.

Predviden energetski razred je A2.

Osnutek EI

Dostop

Dostop do stanovanjskega objekta je predviden z Okrogarjeve ulice. Vhoda v objekt se nahajata na nivoju pritličja in sta locirana na vzhodni strani. Ravno tako sta na vzhodu locirana vhoda v dva poslovna prostora, v enega pa je vhod lociran na zahodni strani.

Na vzhodni in severni strani se nahaja parkirišče, ki je namenjeno stanovanjem in poslovnem prostoru z gostinsko dejavnostjo skladno z normativnimi zahtevami. Parkirna mesta se nahajajo tudi v sosednjem naselju “Med češnjami”.

Tehnični opis

TEHNIČNI OPIS:

Gradbena konstrukcija
Objekt je zasnovan kot masivna armirano betonska zgradba z armirano betonskimi ploščami in armirano betonskimi stenami.


Streha
Streha bo predvidena kot ravna toplotno izolirana streha, ki bo izvedena delno kot nepohodna in delno kot pohodna streha.


Fasada
Fasada objekta bo izvedena kot kontaktna fasada s tankoslojnim ometom v prevladujočih svetlih tonih. Fasada bo toplotno izolirana po celotnem obodu v debelini 20 cm.


Okna
Okna bodo PVC izvedbe z dobro 3-slojno izolativno zasteklitvijo z ustreznimi karakteristikami glede toplotne prehodnosti. Za senčenje so predvidene zunanje žaluzije. Okna v poslovnih prostorih so načrtovana v Alu izvedbi in nimajo žaluzij.

Predelne stene
Predelne stene v stanovanjih bodo izvedene iz mavčno kartonskih plošč. Predelne stene med shrambami v kleti pa iz celičnega porobetona debeline 10 cm.


Vhodna vrata v stanovanja
Vrata v stanovanja bodo protipožarne in protihrupne izvedbe, z ustrezno protivlomno zaščito.


Notranja vrata
Vsa notranja vrata v stanovanjih bodo lesena vgrajena s suho montažno izvedbo.


Tlaki
Vsi tlaki v stanovanjskem delu bodo izvedeni kot plavajoči zvočno izolirani estrihi. Na hodnikih in stopnicah je predvidena obloga iz keramike, v stanovanjih pa parket, razen tlakov v sanitarnih prostorih, kjer je predvidena keramika.


Varnost
Poleg protivlomnih vhodnih vrat v stanovanja, bo v pritličnih stanovanjih izvedena pred inštalacija  za izvedbo alarmnega sistema.

Povezava glavnega vhoda z vsakim stanovanjem za zagotavljanje kontrole dostopa bo omogočena prek video/ govorne domofonske naprave. Glavna vhodna vrata v objekt bosta varovana s kontrolo pristopa, vsako stanovanje bo prejelo štiri identifikacijske obeske.

Dostop avtomobilov do objekta bo varovan z dvižno rampo, vsako stanovanje prejme dva daljinca.

Atrij
V atrijih, ki pripadajo posameznim stanovanjskim enotam, bodo urejene pohodne terase. Preostali del atrija bo zatravljen. Atrije bo od ostalih skupnih oz. javnih površin ločevala zaščitna ograja. V njih bo lahko potekala tudi skupna priključna in komunalno energetska infrastruktura, do katere po potrebno zagotavljati možnost dostopa za potrebe gradnje in vzdrževanja.
 

Priključna komunalna infrastruktura
Javno kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu, javno vodovodno omrežje, plinovodno omrežje, elektro kabelska kanalizacija, telekomunikacijsko omrežje in javna razsvetljava potekajo v Okrogarjevi ali Petkovi ulici. Nanjo se neposredno navezuje vsa predvidena priključna infrastruktura, ki je potrebna za oskrbo objekta.

 

 

Inštalacije

Vsako stanovanje bo imelo vgrajeno kvalitetno sanitarno keramiko in armature GROHE. Vgrajene bodo sanitarne stene oziroma kabine KOLPASAN s kanaletami. Kupci bodo lahko sami izbirali ali želijo v kopalnici tuš kabino ali sanitarno steno.

Meritve
Vsako stanovanje bo imelo zagotovljeno neodvisno meritev porabe elektrike, plina in vode. Skupna meritev električne energije se nanaša na skupne naprave in skupne prostore.

Ogrevanje
Vsako stanovanje bo imelo svoj plinski kondenzacijski kotel za ogrevanje in pripravo tople vode. V vseh stanovanjih je predvideno talno gretje.


Prezračevanje
Vsa stanovanja (razen terasnega) bodo imela za prezračevanje bivalnih prostorov vgrajeno lokalno prezračevalno napravo z rekuperacijo. Kopalnice se bodo prezračevale z odvodom zraka na streho objekta s pomočjo ventilatorja. V kuhinji bo možna vgradnja obtočne nape. Štirisobno terasno stanovanje bo imelo centralni prezračevalni sistem z rekuperacijo. Hodnik bodo centralno prezračevani.


Hlajenje
Vsako stanovanje bo imelo pripravljeno predinstalacijo za vgradnjo klima naprave vključno z odvodom kondenza.


Elektro inštalacije
Vsako stanovanje bo imelo svoje merilno mesto električne energije, na katero bo vezana tudi instalacija v pripadajoči shrambi. V stanovanjih so predvidene kombinirane stanovanjske podometne razdelilne omarice. Poraba električne energije skupnih delov in naprav stavbe bo merjena ločeno.


Telekomunikacijsko omrežje
Vsem uporabnikom bo omogočen priklop na telekomunikacijsko omrežje.